Kakteensammlung Reinhart Schade

Galerie: Pseudolobivia

Vorschau
Vorschau
Vorschau
Vorschau
Vorschau
Vorschau

Pseudolobivia obrepanda v. purpurea

Bild
0 cm
1 cm
2 cm
3 cm
4 cm
5 cm
6 cm
7 cm
8 cm
9 cm
10 cm
11 cm
12 cm
13 cm